I. kolo
zostávajúci čas:
1. Je možné dôchodkové úspory z II. piliera dediť?
Otázka: 1/20
2. Čo je investičné portfólio?
Otázka: 2/20
3. Sú osobné údaje klienta, ktorý už zrušil účet v banke, predmetom ochrany osobných údajov?
Otázka: 3/20
4. Do akej výšky si môže klient uplatniť nárok na daňový bonus?
Otázka: 4/20
5. Udalosť, o ktorej sa odôvodnene predpokladá, že môže nastať počas doby trvania poistenia, nevie sa však, kedy a či vôbec nastane, sa označuje ako:
Otázka: 5/20
6. Trojpercentná inflácia znamená:
Otázka: 6/20
7. Ktorý ukazovateľ hovorí o celkových nákladoch na úver?
Otázka: 7/20
8. Môžem vystúpiť z DSS?
Otázka: 8/20
9. Čo je investovanie?
Otázka: 9/20
10. Princípom kapitálového životného poistenia je:
Otázka: 10/20
11. Môže byť poistník zároveň aj poisteným?
Otázka: 11/20
12. Kedy si môžeme vybrať nasporené peniaze z II. piliera?
Otázka: 12/20
13. Je možné znížiť základ dane o príspevky do III. piliera?
Otázka: 13/20
14. Čo kryje poistenie zodpovednosti?
Otázka: 14/20
15. Akú sumu si si vložil do banky, ak pri úrokovej sadzbe 2 % p. a. máš po roku na účte 1 530 €?
Otázka: 15/20
16. Na aký benefit majú nárok mladí klienti do 35 rokov pri „hypotekárnom“ úvere?
Otázka: 16/20
17. Čo je finančný plán?
Otázka: 17/20
18. Hotovostný platobný styk je:
Otázka: 18/20
19. Čo znamená pojem „rýchle pôžičky“?
Otázka: 19/20
20. Má klient možnosť odstúpiť od zmluvy o spotrebiteľskom úvere?
Otázka: 20/20
21. Čo sa stane v prípade, ak DSS ohlási bankrot?
Otázka: 21/20
22. Poistných zmlúv životného poistenia je možné mať:
Otázka: 22/20
23. Účastníkmi poistenia môžu byť:
Otázka: 23/20
24. Ak vec patrí dvom alebo viacerým vlastníkom, ide o:
Otázka: 24/20
25. Inflácia je:
Otázka: 25/20
26. Nehnuteľnosti sú:
Otázka: 26/20
27. Výluka z poistenia je:
Otázka: 27/20
28. Poistenie rozdeľujeme do dvoch základných kategórií:
Otázka: 28/20
29. Osoba, na ktorej život, zdravie, majetok sa poistenie vzťahuje, sa nazýva:
Otázka: 29/20
30. Aký je rozdiel medzi nominálnou a reálnou mzdou?
Otázka: 30/20
31. Ak je klientov čistý mesačný príjem 1 000 €, aká môže byť maximálna výška hypotéky podľa ukazovateľa DTI8 (8-násobok ročného príjmu)?
Otázka: 31/20
32. Finančné nástroje peňažného trhu sú:
Otázka: 32/20
33. Čo je podstatou rodinného rozpočtu?
Otázka: 33/20
34. Ak sa rozhodneš investovať do kúpy bytu s cieľom užívania bytu na vlastné bývanie, byt je pre teba:
Otázka: 34/20
35. Aký je rozdiel medzi p. a. a p. m.?
Otázka: 35/20
36. Diverzifikácia pri investovaní znamená:
Otázka: 36/20
37. Veľmi dôležitým parametrom pri žiadosti o úver, na základe ktorého si banka overuje, či budeme schopní úver splácať a či vôbec úver schváli, sa nazýva:
Otázka: 37/20
38. Mzda, ktorá zahŕňa všetky odvody zamenstnávateľa aj zamestnanca, sa nazýva:
Otázka: 38/20
39. Ak budeš dôchodkovo poistený v I. pilieri, dôchodok ti bude vyplácať:
Otázka: 39/20
40. Čo tvorí takzvaný investičný trojuholník?
Otázka: 40/20
41. Spoločnosť s ručením obmedzeným je:
Otázka: 41/20
42. Bezúročné obdobie znamená:
Otázka: 42/20
43. Ak si vložíš na účet 200 € pri úrokovej sadzbe 1,5 % p. a., koľko eur ti banka pripíše po 6 mesiacoch?
Otázka: 43/20
44. Do sústavy cenných papierov nepatria:
Otázka: 44/20
45. Môžem prestúpiť do inej DSS?
Otázka: 45/20
46. Čo je to fixácia?
Otázka: 46/20
47. Aká je výška poplatku za zriadenie II. piliera?
Otázka: 47/20
48. Aká je výška minimálneho garantovaného výnosu z investovania do akcií?
Otázka: 48/20
49. Ak si kúpiš nové tenisky za 50 €, koľko eur zo zaplatenej sumy náleží štátu ako DPH?
Otázka: 49/20
50. Ak by si si chcel uložiť peniaze s čo najvyššou likviditou, ktorú investíciu by si si mal vybrať?
Otázka: 50/20
51. Druhý dôchodkový pilier je:
Otázka: 51/20
52. Sporiaci účet je:
Otázka: 52/20
53. Ak si vložíš do banky 1 000 € a banka ti po roku pripíše (pred zdanením) na účet 35,00 €, akou úrokovou mierou bol vklad úročený?
Otázka: 53/20
54. Poistné je:
Otázka: 54/20
55. Nezávislou centrálnou bankou v SR je:
Otázka: 55/20
56. Medvedí trend je označenie pre:
Otázka: 56/20
57. Oprávnená osoba v životnom poistení je:
Otázka: 57/20
58. Dá sa predpokladať, že:
Otázka: 58/20
59. Ak budeš dôchodkovo poistený v II. pilieri, dôchodok ti bude vyplácať:
Otázka: 59/20
60. Povinné zmluvné poistenie je:
Otázka: 60/20
61. Výšku štátneho dôchodku neovplyvňuje:
Otázka: 61/20
62. Čo je to benchmark?
Otázka: 62/20
63. Môže byť poistník zároveň aj poisteným?
Otázka: 63/20
64. Poistných zmlúv životného poistenia je možné mať:
Otázka: 64/20
65. Osoba, na ktorej život, zdravie, majetok sa poistenie vzťahuje, sa nazýva:
Otázka: 65/20
66. Udalosť, o ktorej sa odôvodnene predpokladá, že môže nastať počas doby trvania poistenia, nevie sa však, kedy a či vôbec nastane, sa označuje ako:
Otázka: 66/20
67. Aká je výška poplatku za zriadenie II. piliera?
Otázka: 67/20
68. Kedy si môžeme vybrať nasporené peniaze z II. piliera?
Otázka: 68/20
69. Druhý dôchodkový pilier je:
Otázka: 69/20
70. Dá sa predpokladať, že:
Otázka: 70/20
71. Čo je to benchmark?
Otázka: 71/20
72. Medvedí trend je označenie pre:
Otázka: 72/20
73. Ak by si si chcel uložiť peniaze s čo najvyššou likviditou, ktorú investíciu by si si mal vybrať?
Otázka: 73/20
74. Čo tvorí takzvaný investičný trojuholník?
Otázka: 74/20
75. Má klient možnosť odstúpiť od zmluvy o spotrebiteľskom úvere?
Otázka: 75/20
76. Bezúročné obdobie znamená:
Otázka: 76/20
77. Akú sumu si si vložil do banky, ak pri úrokovej sadzbe 2 % p. a. máš po roku na účte 1 530 €?
Otázka: 77/20
78. Ak je klientov čistý mesačný príjem 1 000 €, aká môže byť maximálna výška hypotéky podľa ukazovateľa DTI8 (8-násobok ročného príjmu)?
Otázka: 78/20
79. Spoločnosť s ručením obmedzeným je:
Otázka: 79/20
80. Čo je finančný plán?
Otázka: 80/20
81. Nehnuteľnosti sú:
Otázka: 81/20
82. Sú osobné údaje klienta, ktorý už zrušil účet v banke, predmetom ochrany osobných údajov?
Otázka: 82/20