I. kolo
zostávajúci čas:
1. Trvalým príkazom sa realizujú:
Otázka: 1/20
2. Koľko zmlúv stavebného sporenia s výplatou štátnej prémie si môžeš založiť?
Otázka: 2/20
3. Ak si kúpiš tenisky za 60 €, koľko eur zo zaplatenej sumy náleží štátu ako DPH?
Otázka: 3/20
4. Ktoré z uvedených tvrdení o stavebnom sporení je pravdivé?
Otázka: 4/20
5. Janko si vložil na sporiaci účet 100 € s úrokom 1 % p. a., Jožko si v inej banke vložil tiež 100 € s úrokom 1 % p. m. Ktorý z nich bude mať po roku na účte našetrenú vyššiu sumu?
Otázka: 5/20
6. Ktoré z nasledujúcich tvrdení o II. pilieri je pravdivé?
Otázka: 6/20
7. Poistenie môže vzniknúť len na základe:
Otázka: 7/20
8. Kedy by sa mal človek začať pripravovať na dôchodok?
Otázka: 8/20
9. Poistné plnenie je:
Otázka: 9/20
10. Každoročné aktualizovanie výšky poistnej sumy a poistného v závislosti od vývoja inflácie sa nazýva:
Otázka: 10/20
11. Povolené prečerpanie na bežnom účte je možné:
Otázka: 11/20
12. V prípade, že ročný výnos investície je 3 % p. a. a inflácia 2 % p. a., reálny výnos z investície je:
Otázka: 12/20
13. Akú sumu si si vložil do banky, ak pri úrokovej sadzbe 2 % p. a. máš po roku (pred zdanením) na účte 1 020 €? Úrok je pripísaný raz ročne.
Otázka: 13/20
14. Istina je:
Otázka: 14/20
15. Aký je rozdiel medzi hypotekárnym a spotrebným úverom?
Otázka: 15/20
16. Ktorá investícia má najvyššiu likviditu?
Otázka: 16/20
17. Volatilita je:
Otázka: 17/20
18. Komodity sú:
Otázka: 18/20
19. Likvidita je:
Otázka: 19/20
20. Čo znamená pojem pasívny príjem?
Otázka: 20/20