I. kolo súťaže
zostávajúci čas:
otázka: 1/20
1. Čo je cash flow alebo po slovensky tok peňazí?
otázka: 2/20
2. Finančný agent:
otázka: 3/20
3. Úmor dlhu:
otázka: 4/20
4. Spotrebiteľ je ten, ktorého rozpočet je:
otázka: 5/20
5. Daňový bonus na hypotéku pre mladých je:
otázka: 6/20
6. Ak máš uzatvorené poistenie majetku i zodpovednosti za škodu a vytopíš suseda, ktorý má svoj majetok poistený, kto bude hradiť vzniknutú škodu?
otázka: 7/20
7. Princípom kapitálového životného poistenia je:
otázka: 8/20
8. Udalosť definovaná v poistných podmienkach, o ktorej sa odôvodnene predpokladá, že môže nastať počas lehoty trvania poistenia, nevie sa však, kedy a či vôbec nastane, sa nazýva:
otázka: 9/20
9. Nárok na získanie predčasného starobného dôchodku má poistenec, ktorý:
otázka: 10/20
10. Bezplatný prestup z fondu do fondu v rámci dôchodkovej správcovskej spoločnosti, kde si sporíš:
otázka: 11/20
11. Ak si na účet vložíš 1 000 € na jeden rok pri úrokovej sadzbe 2,5% p. a., akú sumu budeš mať pred zdanením pripísanú na účte?
otázka: 12/20
12. Reálna úroková miera =
otázka: 13/20
13. Podiel spotrebných úverov a nákupov na splátky na výdavkoch domácnosti by mal byť vo výške:
otázka: 14/20
14. Fixná úroková sadzba na úvere je:
otázka: 15/20
15. Jana a Peter sa rozhodli uložiť do banky 10 000 € s 2,5% ročnou úrokovou sadzbou na 5 rokov. Jana si zvolila jednoduché úročenie svojich peňazí a Peter si zvolil zložené úročenie. Kto z nich si uložil peniaze výhodnejšie?
otázka: 16/20
16. Peňažné fondy:
otázka: 17/20
17. Investičný horizont:
otázka: 18/20
18. Čo je dôležitejšie pre konzervatívneho klienta?
otázka: 19/20
19. Ak investujem do kúpy bytu s cieľom prenájmu, byt je:
otázka: 20/20
20. Ktorá z uvedených foriem zhodnocovania finančných prostriedkov nepredstavuje žiadne riziko?